ព័ត៍មាន

  • រូម WUJIN HENGFA

    រូម WUJIN HENGFA

    ការគ្រប់គ្រងភាពស្មោះត្រង់, R & D កសាងសមត្ថភាព, ការកែលម្អគុណភាពបន្តបន្ទាប់ពីការកែលម្អការលក់សេវាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនដែលជា Hengfa ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកាបូប / HDPE ភ្នំពេញ
    អាន​បន្ថែម
WhatsApp Online Chat !